สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญชวนซื้อดอกมะลิดิจิทัล ผ่าน www.บอกรักแม่ออนไลน์.com เป็นครั้งแรก

                สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) ร่วมกับ  กลุ่มบริษัทเซิร์ช  จัดกิจกรรม “บอกรักแม่ออนไลน์” เพื่อเป็นการมอบความรักความประทับใจระหว่างแม่ลูกผ่านสื่อโซเชียลในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม

            จึงขอเชิญชวนลูกๆทุกท่านได้บอกรักแม่ผ่านช่องทางออนไลน์โดยพิมพ์เข้าไปที่ www.บอกรักแม่ออนไลน์.com เข้าสู่ระบบโดยผ่านทาง Facebook Twitter Line เลือกคาแรกเตอร์ เลือกสถานที่บอกรักแม่ เลือกการเดินทาง  เลือกข้อความบอกรักแม่  เลือกกระเช้า(ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย)หรือจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิติดหน้าอกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ราคาเพียง 20 บาท (สามารถบริจาคได้ตามศรัทธา) หรือสามารถหาซื้อได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี , www.ncswt.or.th  , ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทาง Line ID : uwthailand  นอกจากจะได้สร้างบุญ สร้างกุศล ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ยังได้แสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่  รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)